boeken

Aanmelden

Fijn dat u interesse hebt in de Bavinckschool en overweegt uw kind aan te melden!

Regelmatig worden er rondleidingen in de school georganiseerd. 

De data voor schooljaar 2024/2025

Dinsdag 3 september om 9:30-10:30
Woensdag 18 september 11:00-12:00
Vrijdag 4 oktober 9:30-10:30
Dinsdag 22 oktober  9:30-10:30
Dinsdag 5 november  9:30-10:30
Maandag 25 november 09:00-10:00
Vrijdag 29 november 10:00-11:00
Woensdag 11 december 11:00-12:00
Dinsdag 7 januari  9:30-10:30
Vrijdag 24 januari 13:00-14:00
Dinsdag 11 februari 11:00-12:00
Dinsdag 11 maart 09:30-10:30
Dinsdag 25 maart 09:30-10:30
Dinsdag 27 maart 09:30-10:30
Dinsdag 13 mei  9:30-10:30
Dinsdag 3 juni 13:00-14:00
Dinsdag 17 juni  9:30-10:30
Woensdag 25 juni 11:00-12:00

Per rondleiding kunnen maximaal van 4 kinderen de ouders deelnemen. Heeft u interesse, meld u dan aan via het contactformulier dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.

In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Daarnaast kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit is bepaald aan de hand van de Wet op het primair onderwijs en een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan de wensen van ouders.

Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

De aanmeldprocedure

Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl 
Uiteraard bent u wel van harte welkom om al eerder kennis te maken met de school. Een kennismakingsgesprek kunt u via het aanvraagformulier hiernaast aanvragen.

Meer aanmeldingen dan plaatsen
Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2023-2024 plaats voor maximaal 30 leerlingen in groep 1.
Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

Aanmeldperioden

De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u  op scholenwijzer.denhaag.nl. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond. Voor meer informatie over de aanmeldprocedure verwijzen wij u naar de website van de scholenwijzer. 
Voor schooljaar 2023-2024 gelden de volgende aanmeldperiodes:

Uw kind is geboren in de periode: Dan meldt u uw kind aan in de periode:
01-10-2020 t/m 31-12-2020 18 december 2023 t/m 12 januari 2024
01-01-2021 t/m 31-03-2021 15 maart 2024 t/m 02 april 2024
01-04-2021 t/m 30-06-2021 10 juni 2024 t/m 01 juli 2024
01-07-2021 t/m 30-09-2021 16 september 2024 t/m 30 september 2024


Voorrangsregels
Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:
* een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
* uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuterschool Bavinck en Laura DAK
* u werkt zelf op onze school

Loting
Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben (de voorrangsregels gelden alleen op de school van uw eerste keuze), daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort.

Aanmelden kinderen van 4 jaar en ouder (zijinstromers)

Voor zijinstromers (kinderen die 4 jaar of ouder zijn) hebben wij een aanmeldprocedure zijinstromers. U kunt uw kind niet via de mail of website aanmelden. Eerst zoekt u telefonisch contact met ons. Als er plek is in de betreffende groep, kunt u uw kind aanmelden. Voor zijinstromers hebben wij een apart aanmeldformulier dat u in moet vullen. Aanmeldingen op een andere manier, nemen wij niet in behandeling. Zonder toestemming om contact op te nemen met de huidige basisschool van uw kind is het onderzoek niet mogelijk en daarmee de eventuele plaatsing ook niet.

Na de aanmelding via ons aanmeldformulier hebben wij 6 weken de tijd om te onderzoeken of wij uw kind kunnen plaatsen. Hierbij zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind leidend. Eventueel kan de periode verlengd worden met 4 weken. 
Onderdeel van het onderzoek kan een proefplaatsing zijn. 

In de laatste 6 weken voor de zomervakantie nemen wij geen nieuwe aanmeldingen van zijinstromers in behandeling, tenzij u van buiten de gemeente naar Den Haag verhuist.

 

 

Kennismakingsgesprek aanvragen