boeken

Aanmelden

Fijn dat u interesse hebt in de Bavinckschool en overweegt uw kind aan te melden!

Regelmatig worden er rondleidingen in de school georganiseerd. 

De data voor schooljaar 2023/2024

Woensdag 6 september 10:00-11:00
Woensdag 11 oktober 10:30-11:30
Dinsdag 24 oktober 9:30-10:30
Donderdag 23 november 9:30-10:30
Maandag 4 december 10:00-11:00
Dinsdag 12 september 9:30-10:30Per rondleiding kunnen maximaal van 4 kinderen de ouders deelnemen. Heeft u interesse, meld u dan aan via het contactformulier dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.

In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Daarnaast kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit is bepaald aan de hand van de Wet op het primair onderwijs en een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan de wensen van ouders.

Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015?

Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl 
Uiteraard bent u wel van harte welkom om al eerder kennis te maken met de school. Een kennismakingsgesprek kunt u via het aanvraagformulier hiernaast aanvragen.

Meer aanmeldingen dan plaatsen
Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 plaats voor maximaal 30 leerlingen in groep 1.
Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

Aanmeldperioden

De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u  op scholenwijzer.denhaag.nl. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond.
Voor schooljaar 2022-2023 geldt de volgende aanmeldperiode voor kinderen geboren tussen 1-4-2019 en 30-9-2019:

12 september 2022 tot 30 september 2022

De overige aanmeldperioden worden nog bekend gemaakt.

Voorrangsregels
Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:
* een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
* uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuterschool Bavinck en Laura DAK
* u werkt zelf op onze school

Loting
Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort.

Aanmelden: oudere kinderen

De bovenstaande regels gelden alleen voor kinderen die starten in groep 1. Is uw kind ouder en wilt u het kind aanmelden voor een hogere groep? Dan kunt u contact opnemen met de school en een afspraak maken met de directie om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 

 

 

Kennismakingsgesprek aanvragen