boeken

Aanmelden

Fijn dat u interesse hebt in de Bavinckschool en overweegt uw kind aan te melden!

Regelmatig worden er rondleidingen in de school georganiseerd. 

De data voor 2020/2021

Woensdag (10 uur)
9 september 2020
11 november 2020
13 januari 2021
10 maart 2021
12 mei 2021
23 juni 2021

Vrijdag (10 uur)
2 oktober 2020
11 december 2020
12 februari 2021
9 april 2021
4 juni 2021

Per rondleiding kunnen maximaal 6 ouders deelnemen. Heeft u interesse, meld u dan aan via het contactformulier dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.

In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Daarnaast kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit is bepaald aan de hand van de Wet op het primair onderwijs en een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan de wensen van ouders.

Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015?

Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl 
Uiteraard bent u wel van harte welkom om al eerder kennis te maken met de school. Een kennismakingsgesprek kunt u via het aanvraagformulier hiernaast aanvragen.

Meer aanmeldingen dan plaatsen
Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2018-2019 en voor schooljaar 2019-2020 plaats voor maximaal 30 leerlingen in groep 1.
Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.
Aanmeldperioden
De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u vanaf 1 augustus 2018 op scholenwijzer.denhaag.nl. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond.
Voor schooljaar 2018-2019 gelden de volgende aanmeldperioden:
10 t/m 21 december 2018
18 t/m 29 maart 2019
17 t/m 28 juni 2019
16 t/m 30 september 2019

Voorrangsregels
Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:
* een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
* uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuterschool Bavinck en Laura DAK
* u werkt zelf op onze school

Loting
Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort.

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2015?

De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.
Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Aanmelden: oudere kinderen

De bovenstaande regels gelden alleen voor kinderen die starten in groep 1. Is uw kind ouder en wilt u het kind aanmelden voor een hogere groep? Dan kunt u contact opnemen met de school en een afspraak maken met de directie.

Kennismakingsgesprek aanvragen