Schooltijden/vakanties

Schooltijden, vrije dagen & vakanties

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
van 8:30 tot 12:00 en de middag van 13:00 tot 15:00

Woensdag
van 8:30 tot 12:15 

Vakantierooster (voor alle groepen):

zomervakantie                                 13-07-2024 t/m 25-08-2024
Prinsjesdag                                      17-9-2024

Herfstvakantie                                 26-10-2024 t/m 3-11-2024
Kerstvakantie                                  21-12-2024 t/m 05-01-2025
Voorjaarsvakantie                           22-02-2025 t/m 02-03-2025
Goede Vrijdag                                18-04-2025
Meivakantie                                   21-04-2025 t/m 05-05-2024
(Inclusief Tweede Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaartsweekend                      29-05-2025 t/m 01-06-2025
Tweede Pinksterdag                        09-06-2025

Zomervakantie                                19-07-2025 t/m 31-08-2025

Studie- en margedagen

Gedurende het schooljaar hebben de leerkrachten een aantal studie- en margedagen. Op die dagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten aan hun eigen deskundigheid en de kwaliteit van het onderwijs. Op sommige dagen zullen de peuterleidsters ook aansluiten. Ouders van peuters krijgen hier persoonlijk bericht over.

De leerlingen zijn (naast de vakanties) vrij op:

Maandag 26-08-2024 studiedag, leerlingen vrij
Maandag 16-09-2024 studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 25-10-2024 middag vrij 12.15 uit, ochtend school
Dinsdag 19-11-2024 studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag  05-12-2024  middag vrij 12.15 uit, ochtend school
Vrijdag 20-12-2024 middag vrij 12.15 uit, ochtend school
Donderdag 13-02-2025 studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 21-02-2025 middag vrij 12.15 uit, ochtend school
Dinsdag 08-04-2025 studiedag, leerlingen vrij
Donderdag 17-04-2025 middag vrij 12.15 uit, ochtend school
Woensdag 28-05-2025 studiedag, leerlingen vrij
Woensdag 02-07-2025 studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 18-07-2024 middag vrij 12.15 uit, ochtend school

U kunt hier een overzicht downloaden van alle vrije dagen. 

Verlofaanvragen voor vakantie buiten de schoolvakanties om

De vakanties en rooster vrije dagen/middagen zijn enige tijd geleden aan u bekend gemaakt. Het overzicht kunt u hierboven vinden en de dagen staan allemaal in de agenda van Social Schools. Hier kunt u lezen hoe u de agenda koppelt aan uw eigen agenda.
 
Bij het maken van vakantieplannen, moet u rekening houden met de vakanties en rooster vrije momenten.
In uitzonderlijke gevallen kunt u een verzoek tot vrijstelling van het geregeld schoolbezoek doen. We hebben dan te maken met de leerplichtwet en de regels die daarbij horen. Meer hierover kunt u lezen op de site van de rijksoverheid . Er zijn voorwaarden aan het buiten de vakanties op vakantie gaan:

Voorwaarden voor op vakantie buiten de schoolvakanties
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:
-Dit niet in de eerste twee weken na de zomervakantie is;
-U door uw werk tijdens het schooljaar in geen enkele schoolvakantie op vakantie kunt.

Een aanvraag voor verlof kunt u doen via Social Schools. Hier kunt u lezen hoe u dat doet.
Deze aanvraag moet minimaal 6 weken van te voren worden gedaan bij de directie van de school, niet bij de groepsleerkracht.

Heeft u hier vragen over, loop dan gerust even langs!