Schooltijden/vakanties

Schooltijden, vrije dagen & vakanties

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (voor alle groepen):
8.30 uur tot 11.45 uur en 13.00 uur tot 15.15 uur

Woensdag:
groep 1 t/m 4:                    8.30 uur tot 12.00 uur
groep 5 t/m 8:                    8.30 uur tot 12.30 uur

Vakantierooster (voor alle groepen):

Prinsjesdag 17-9-2019
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag 10-04-2020
Tweede Paasdag 13-04-2020
Koningsdag 27-04-2020 (tevens start meivakantie)
Meivakantie 27-04-2020 t/m 8-05-2020 (Incl. Bevrijdingsdag)
Hemelvaartdag en de dag erna 21-5-2020 en 22-5-2020
Tweede Pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020


Studiedagen (school gesloten):
 
 
Maandag 16-9-19
Vrijdag 18-10-19
Dinsdag 19-11-19
Vrijdag 20-12-19
Vrijdag 31-1-20
Donderdag 2-4-20
Woensdag 20-5-20
Donderdag 25-6-20
Vrijdag 17-7-20

Belangrijke data eerste periode

Informatieavond: maandag 9 september, om 18.30 uur Peuters en gr. 5 t/m 7, om 19.45 uur gr. 1 t/m 4 en 8 (groep 8 tevens info VO)
KOL-gesprekken: dinsdag 1-10, maandag 7-10, woensdag 9-10 volgens rooster (volgt)

Wij willen u er op wijzen dat vakantie en vrije dagen buiten bovengenoemde dagen slechts in uitzonderingsgevallen nodig is. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids op pagina 43 of via deze link.