Schooltijden/vakanties

Schooltijden, vrije dagen & vakanties

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (voor alle groepen):
8.30 uur tot 11.45 uur en 13.00 uur tot 15.15 uur

Woensdag:
groep 1 t/m 4:                    8.30 uur tot 12.00 uur
groep 5 t/m 8:                    8.30 uur tot 12.30 uur

Vakantierooster (voor alle groepen):

Prinsjesdag                                      20-9-2022
Herfstvakantie                                 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie                                  26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie                           27-02-2023 t/m 03-03-2023
Goede Vrijdag                                 07-04-2023
Tweede Paasdag                             10-04-2023
Meivakantie                                    24-04-2023 t/m 05-05-2023
(Inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaartdag en de dag erna       18-5-2023 en 19-5-2023
Tweede Pinksterdag                        29-05-2023
Zomervakantie                               10-07-2023 t/m 20-08-2023

Studie- en margedagen

Gedurende het schooljaar hebben de leerkrachten een aantal studie- en margedagen. Op die dagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten aan hun eigen deskundigheid en de kwaliteit van het onderwijs. Op sommige dagen zullen de peuterleidsters ook aansluiten. Ouders van peuters krijgen hier persoonlijk bericht over.

De leerlingen zijn (naast de vakanties) vrij op:

Ma   19-09-22
Vr     21-10-22
Do    24-11-22
Vr     23-12-22
Woe  8-2-23
Ma    6-3-23
Do    6-4-23
Di     20-6-23
Vr     7-7-23 Wij willen u er op wijzen dat vakantie en vrije dagen buiten bovengenoemde dagen slechts in uitzonderingsgevallen nodig is. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids op pagina 43 of via deze link.