Schooltijden/vakanties

Schooltijden, vrije dagen & vakanties

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
van 8:30 tot 12:00 en de middag van13:00 tot 15:00

Woensdag
van 8:30 tot 12:15 

Vakantierooster (voor alle groepen):

Prinsjesdag                                      19-9-2023
Herfstvakantie                                 14-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie                                  23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie                           17-02-2024 t/m 25-02-2024
Goede Vrijdag                                 29-03-2024
Tweede Paasdag                             01-04-2024
Meivakantie                                    27-04-2024 t/m 12-05-2024
(Inclusief Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaart)
Tweede Pinksterdag                        20-05-2024
Zomervakantie                               13-07-2024 t/m 25-08-2024

Studie- en margedagen

Gedurende het schooljaar hebben de leerkrachten een aantal studie- en margedagen. Op die dagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten aan hun eigen deskundigheid en de kwaliteit van het onderwijs. Op sommige dagen zullen de peuterleidsters ook aansluiten. Ouders van peuters krijgen hier persoonlijk bericht over.

De leerlingen zijn (naast de vakanties) vrij op:

Maandag 21-08-2023 studiedag, leerlingen vrij
Maandag 18-09-2023 studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 13-10-2023 middag vrij, ochtend school
Woensdag 8-11-2023 studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 22-12-2023 middag vrij, ochtend school
Vrijdag 16-02-2024 studiedag, leerlingen vrij
Maandag 26-02-2024 studiedag,  leerlingen vrij
Dinsdag 02-04-2024 studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 26-04-2024 middag vrij, ochtend school
Donderdag 27-06-2024 studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 12-07-2024 middag vrij, ochtend school

 Wij willen u er op wijzen dat vakantie en vrije dagen buiten bovengenoemde dagen slechts in uitzonderingsgevallen nodig is. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids op pagina 43 of via deze link.