Schooltijden/vakanties

Schooltijden, vrije dagen & vakanties

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (voor alle groepen):
8.30 uur tot 11.45 uur en 13.00 uur tot 15.15 uur

Woensdag:
groep 1 t/m 4:                    8.30 uur tot 12.00 uur
groep 5 t/m 8:                    8.30 uur tot 12.30 uur

Vakantierooster (voor alle groepen):

Prinsjesdag                                      21-9-2021
Herfstvakantie                                 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie                                  27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie                           28-02-2022 t/m 04-03-2022
Goede Vrijdag                                15-04-2022
Tweede Paasdag                             18-04-2022
Meivakantie                                    25-04-2022 t/m 06-05-2022
(Inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaartdag en de dag erna       26-5-2022 en 27-5-2022
Tweede Pinksterdag                        06-06-2022
Zomervakantie                               11-07-2022 t/m 21-08-2022

Studie- en margedagen

Gedurende het schooljaar hebben de leerkrachten een aantal studie- en margedagen. Op die dagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten aan hun eigen deskundigheid en de kwaliteit van het onderwijs. Op sommige dagen zullen de peuterleidsters ook aansluiten. Ouders van peuters krijgen hier persoonlijk bericht over.

De leerlingen zijn (naast de vakanties) vrij op:

Maandag              20-9-21 (dag voor Prinsjesdag)
Vrijdag                 15-10-21(vrijdag voor herfstvakantie)
Donderdag           25-11-21
Vrijdag                 24-12-21 (vrijdag voor kerstvakantie)
Dinsdag               1-2-22
Maandag             7-3-22 (maandag na voorjaarsvakantie)
Dinsdag              19-4-22 (dinsdag na Pasen)
Dinsdag              21-6-22
Vrijdag                8-7-22 (vrijdag voor zomervakantie)Wij willen u er op wijzen dat vakantie en vrije dagen buiten bovengenoemde dagen slechts in uitzonderingsgevallen nodig is. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids op pagina 43 of via deze link.