Waarom Bavinckschool

Waarom kiezen voor de Bavinckschool

Van peuterschool naar basisschool

De overgang van peuterschool naar basisschool is voor kinderen (en hun ouders) vaak een grote verandering. Binnen de Bavinckschool hebben wij een eigen peuterschool. Hiermee werken wij intensief samen zodat kinderen moeiteloos kunnen doorstromen en het leerproces vloeiend verdergaat. In de peuterschool en de kleutergroepen gebruiken we daarvoor de methode Piramide.

Bovendien gebruiken we één leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen. Ook van de peuters slaan we gegevens naar aanleiding van observaties hierin op. Dit heeft als voordeel dat we de ontwikkeling van uw kind kunnen volgen en begeleiden, vanaf het moment dat uw kind tweeënhalf jaar is tot uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

De Bavinckschool en de peuterschool vormen één geheel. Samen verzorgen zij de voor- en vroegschoolse educatie (vve). 

Leuk leren op een buurtschool

De Bavinckschool is een buurtschool gevestigd in het midden van de Bomenbuurt aan de Acaciastraat, in een mooi, gerenoveerd en authentiek gebouw. Er heerst een gezellige, prettige, veilige en rustgevende sfeer.

De Bavinckschool is een protestants-christelijke basisschool. Dit zie je terug in de omgang met elkaar. Zo hechten we veel waarde aan het respectvol omgaan met elkaar. We zijn een school waar leerlingen van verschillende culturen en religies leren om samen te leven.

Onze leerlingen werken met moderne leermethoden. Onze manier van werken is gebaseerd op de principes van Breinvriendelijk Onderwijs, Kunstmagneet en Leefstijl.

Dit alles maakt de Bavinckschool een unieke, leuke buurtschool waar ieder kind tot bloei kan komen.

Uitslag leerlingtevredenheidspeiling

Goede samenwerking met ouders

De Bavinckschool vindt een goed contact met de ouders heel belangrijk. Een goede samenwerking heeft direct invloed op de ontwikkeling van het kind.

Dit blijkt ook uit onderzoek van R. Marzano. Zijn onderzoek toont aan dat, als er sprake is van een goede relatie tussen de ouders en de school, dit:

  • (positieve) invloed heeft op de sociale ontwikkeling van kinderen;
  • de prestaties van kinderen verbetert;
  • negatief gedrag doet afnemen;
  • het veiligheidsgevoel van kinderen vergroot.

In samenwerking met de ouders willen we de ontwikkeling van de kinderen optimaliseren. De Bavinckschool heeft daarvoor een ouderbeleidsplan opgesteld. De oudercoördinator van de peuterschool (mevr. Rietje Straatman) en van de Bavinckschool (mevr. Cedy Amersfoort) stemmen jaarlijks het ouderbeleidsplan op elkaar af met als doel de relatie tussen ouders en school te bevorderen.

Uitslag oudertevredenheidspeiling

Dans, muziek en theater: Kunstmagneetschool

Als eerste school in Den Haag heeft de Bavinckschool gekozen voor een Multidisciplinaire Kunstmagneet. Daarom krijgen alle kinderen les van vakdocenten van het KOO (voorheen Koorenhuis) in meerdere disciplines binnen de kunst (dans, theater, muzikale vorming). Per discipline worden de lessen afgesloten met een presentatie of open les voor de ouders.

Waarom vinden wij dit belangrijk? Als school willen wij een omgeving bieden waarin kinderen niet alleen kennis opdoen, maar ook hun creatieve en sociaal-emotionele kanten ontdekken en ontwikkelen.

 Over de Bavinckschool

Historie


Uit een groeiende behoefte aan een christelijke basisschool is de Bavinckschool na de Eerste Wereldoorlog opgericht. De school is vernoemd naar prof. dr. Herman Bavinck (13 december 1854 - 29 juli 1921). Prof. dr. Bavinck was een Nederlands predikant, theoloog en politicus. Samen met dr. Abraham Kuyper was hij een van de grondleggers van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Bavinck was een man met een brede blik. In tegenstelling tot veel van zijn partijgenoten en mede-kerkleden, had hij veel contact met andersdenkenden. Erg bekend (bij kenners) is zijn rectorale rede over "De katholiciteit van christendom en kerk" uit 1888. In deze rede stelt Bavinck dat de kerk in haar zichtbare gestalte pluriform is vanwege ons beperkt verstaan van de dingen van de bijbel.

Schoolgrootte

De Bavinckschool telt rond de 214 leerlingen verdeeld over 9 groepen.
Op de basisschool werken 25 vaste personeelsleden en de vakdocenten van muziek, theater en dans.