header

Groep 4

Welkom in groep 4 van juf Janou en juf Anouk!

Juf Janou is er op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Anouk is er op donderdag en vrijdag.

In groep 3 hebben de kinderen leren lezen. In groep 4 gaan we hiermee verder. Dagelijks besteden we hier veel tijd aan. Hoe meer de kinderen lezen, hoe beter ze dit onder de knie krijgen. Ook de woordenschat neemt hierdoor enorm toe. We raden alle kinderen aan om thuis ook dagelijks een kwartiertje te lezen.
Lezen is belangrijk bij alle andere vakken. Een opdracht bij een ander vak moet goed gelezen kunnen worden, voordat een kind kan begrijpen wat hij/zij moet doen. Naast het technisch lezen is er ook veel aandacht voor het begrijpend lezen.

De rekensommen in groep 4 gaan tot 100. Maar we maken natuurlijk niet alleen sommen. We gaan ook klokkijken, wegen en meten.
De kinderen behalen in groep 4 hun tafeldiploma, aan het eind van het schooljaar beheersen de kinderen de tafels van 1 t/m 10.
We werken met tablets (op Snappet) voor de vakken rekenen en  soms voor technisch lezen.

Bij schrijven gaan de kinderen hoofdletters leren. Wat zijn ze trots als ze hun eigen naam met een hoofdletter kunnen schrijven!

Bij taal leren we verschillende woordsoorten, zoals het lidwoord, het bijvoeglijk naamwoord, het zelfstandig naamwoord, het werkwoord en het voorzetsel. En we leren hoe zinnen opgebouwd zijn met een wie-, wat-, waar- en een wanneer-deel.

Niet alleen leren en werken is belangrijk. Ook krijgen de kinderen wekelijks beeldende vorming en muziekles gegeven door meester Gijs.
Met Kwink leren we veel over onszelf en hoe we met elkaar omgaan zodat we een fijne groep zijn en blijven!
Buiten spelen en samen spelen/werken krijgt ook de nodige aandacht om er een gezellig en fijn jaar van te maken.

Om aan ouders te laten zien wat we doen, plaatsen we regelmatig berichten op Social Schools. Daar vindt u nieuwsberichten en foto’s uit de groep. Dus houdt deze in de gaten. Tevens bent u altijd welkom een praatje te maken in de groep na schooltijd. Mocht u dat willen, kunt u altijd een afspraak maken.

Groep 4, een supertof jaar!

Groetjes juf Janou en juf Anouk