Ons Onderwijs

Ons onderwijs

Ons onderwijs is doelgericht. Met de leerlingen volgen de leerkrachten een bepaald onderwijsprogramma. De overheid heeft daarvoor kerndoelen opgesteld die aangeven wat we minimaal met uw kind aan prestaties moeten bereiken. Op de Bavinckschool doen we er alles aan om uit ieder kind te laten komen wat erin zit. Naast de kernactiviteiten taal en rekenen, is er daarom aandacht voor andere ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kunnen leerlingen zich breed ontplooien. We doen dit door gebruik te maken van lesmethodes en door het toepassen van aantrekkelijke werkvormen.

Meervoudige intelligentie: ieder kind slim

Op de Bavinckschool werken wij met het concept Meervoudige Intelligentie (MI). Het uitgangspunt hiervan is dat er meerdere manieren zijn om te leren en vraagstukken op te lossen. Of anders gezegd, er zijn verschillende manieren om slim te zijn. Zo kan een kind bijvoorbeeld goed lezen, maar maakt hij/zij niet graag muziek. Dit betekent niet dat dit kind niet muzikaal vaardig is, maar dat de muzikaal ritmische intelligentie nog onderontwikkeld is, terwijl de verbaal linguïstische intelligentie beter ontwikkeld is.

Er zijn in totaal 8 bewezen intelligenties:

  • Verbaal Linguistisch = taal
  • Logisch Mathematisch = rekenen
  • Visueel = beeld en ruimte
  • Muzikaal Ritmisch = muziek en ritme
  • Lichamelijk Kinesthetisch = bewegen
  • Naturalistisch = voelen en ervaren
  • Interpersoonlijk = samen leren
  • Intrapersoonlijk = in stilte voor zichzelf leren


Door middel van veel verschillende manieren van lesgeven (structuren) spreken wij deze  intelligenties aan. Dit heeft als resultaat dat de kinderen met meer enthousiasme en plezier leren.

Sociale vaardigheden: leefstijllessen

Daarnaast oefenen onze leerlingen hun sociale vaardigheden tijdens de leefstijllessen. Denk hierbij aan vaardigheden als kennismaken, luisteren, communiceren, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. De kinderen leren naar zichzelf en naar anderen te kijken. Ze maken zelf bijvoorbeeld afspraken hoe ze met elkaar omgaan. Door te oefenen met deze vaardigheden, stimuleren we positief gedrag en wordt zowel het kind als de groep sterker.

Kunstmagneetschool: dans, theater, muziek van vakdocenten

Als eerste school in Den Haag heeft de Bavinckschool gekozen voor een Multidisciplinaire Kunstmagneet . Daarom krijgen alle leerlingen les van vakdocenten van het Koorenhuis in meerdere disciplines binnen de kunst (dans, theater, muzikale vorming). Klik hier voor meer informatie.

Peuters en kleuters: methode Piramide

Als Haagse voorschool hanteren wij de methode Piramide. Het programma is aan de hand van thema’s zo opgebouwd dat het aansluit bij de ontwikkeling van uw kind. Zo wordt bijvoorbeeld bij de peuters aan de hand van het thema ‘huis’ hun eigen huis aan de orde gesteld (dak, muren, tuin, deur etc.). Bij de kinderen in groep 1 komen de verschillende vertrekken/ruimten aan de orde met de daarbij horende functies. In groep 2 staat het onderwerp ‘verhuizen’ centraal. Zo wordt elk thema steeds verder verkend.

Voor meer informatie over ons onderwijs zie ook onze schoolgids.