Ons Onderwijs

Ons onderwijs

Ons onderwijs is doelgericht. Met de leerlingen volgen de leerkrachten een bepaald onderwijsprogramma. De overheid heeft daarvoor kerndoelen opgesteld die aangeven wat we minimaal met uw kind aan prestaties moeten bereiken. Op de Bavinckschool doen we er alles aan om uit ieder kind te laten komen wat erin zit. Naast de kernactiviteiten taal en rekenen, is er daarom aandacht voor andere ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kunnen leerlingen zich breed ontplooien. We doen dit door gebruik te maken van lesmethodes en door het toepassen van aantrekkelijke werkvormen.

Breinvriendelijk onderwijs

Van oudsher hebben wij ons onderwijs gebaseerd op meervoudige intelligentie, waarbij wordt uitgegaan dat alle kinderen op hun eigen manier intelligent zijn. Het ene kind kan goed rekenen, het andere kind is muzikaal en weer een ander is sociaal heel vaardig. Wij willen onze leerlingen de kans bieden om zich op alle intelligentiegebieden verder te ontwikkelen. Wij vinden de cognitieve vaardigheden daarbij net zo belangrijk als de sociale en expressieve vaardigheden. Sociale veiligheid vinden we daarbij een belangrijke voorwaarde, omdat kinderen die zich prettig en veilig voelen, tot betere resultaten komen. Bij onze missie en visie schrijven wij hier meer over. 

Het gedachtegoed van meervoudige intelligentie is de afgelopen jaren (neuro)wetenschappelijk verder onderzocht en vertaald naar Breinvriendelijk Onderwijs. Breinvriendelijk Onderwijs gaat ervan uit dat je optimaal in kunt spelen op de wijze waarop ons brein van nature leert.

Volgens Breinvriendelijk Onderwijs gebeurt dat volgens zes principes:

  • Betere gevoede hersens leren efficiënter
  • Veilige hersens denken beter
  • Door sociale interactie en sociale cognitie wordt er beter geleerd
  • Positieve emoties bevorderen het denk- en leervermogen en de creativiteit
  • Lesstof die aandacht krijgt wordt beter onthouden
  • De hersenen zoeken en onthouden bepaalde prikkels beter dan andere

Met Breinvriendelijk Onderwijs bouwen wij voort aan de pijlers van onze missie en visie. Dit doen wij door de principes zoveel mogelijk na te streven, veel wisselende werkvormen aan te bieden, te zorgen voor een sociaal veilig klimaat en de leerlingen veel samen te laten werken.

Sociale vaardigheden: leefstijllessen

Daarnaast oefenen onze leerlingen hun sociale vaardigheden tijdens de leefstijllessen. Denk hierbij aan vaardigheden als kennismaken, luisteren, communiceren, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. De kinderen leren naar zichzelf en naar anderen te kijken. Ze maken zelf bijvoorbeeld afspraken hoe ze met elkaar omgaan. Door te oefenen met deze vaardigheden, stimuleren we positief gedrag en wordt zowel het kind als de groep sterker.

Kunstmagneetschool: dans, theater, muziek van vakdocenten

Op onze school bieden wij momenteel extra danslessen aan vanuit de Kunstmagneetlessen van KOO (voorheen Het Koorenhuis). Omdat Den Haag een rijk aanbod heeft in veel verschillende disciplines willen wij ons de komende jaren meer bezig gaan houden met projecten vanuit het aanbod `Cultuur op zijn Haags' van de Cultuurschakel. Deze organisatie biedt kunst- en cultuurlessen in allerlei disciplines en rondom verschillende thema’s, waarbij gebruikt gemaakt wordt van het rijke aanbod dat er binnen Den Haag aanwezig is. Excursies naar musea, theater en andere culturele instellingen of het uitnodigen van een kunstenaar in de klas, behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Peuters en kleuters: methode Piramide

Als Haagse voorschool hanteren wij de methode Piramide. Het programma is aan de hand van thema’s zo opgebouwd dat het aansluit bij de ontwikkeling van uw kind. Zo wordt bijvoorbeeld bij de peuters aan de hand van het thema ‘huis’ hun eigen huis aan de orde gesteld (dak, muren, tuin, deur etc.). Bij de kinderen in groep 1 komen de verschillende vertrekken/ruimten aan de orde met de daarbij horende functies. In groep 2 staat het onderwerp ‘verhuizen’ centraal. Zo wordt elk thema steeds verder verkend.

Voor meer informatie over ons onderwijs zie ook onze schoolgids.