Missie & Visie

Missie en visie

De visie van de Bavinckschool luidt ‘Ieder kind is uniek’. We hebben veel aandacht voor de mogelijkheden van ieder kind. Daarbij letten we niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar ook op de sociaal-emotione­le, de creatieve en de motorische ontwikkeling.

We doen er alles aan om op alle gebieden de kwaliteiten van uw kind zo goed mogelijk tot uiting te laten komen.

We willen dat de kinderen iedere dag met plezier naar school gaan en op een fijne manier met elkaar omgaan en samen leren. Daartoe scheppen we een sfeer die veilig en vertrouwd is en waarbij ieder kind zich geaccepteerd voelt.

We willen dat de kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor wat er op school en in de maat­schappij gebeurt. We vinden het daarom belangrijk om de kinderen een basis te geven, waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Dit krijgt onder andere vorm in een leerlingenraad.

Deze visie vertalen we als volgt naar de praktijk:

  • Naast de kernactiviteiten taal en rekenen, is er aandacht voor andere ontwikkelingsgebieden, zodat kinderen zich breed kunnen ontplooien.
  • Onze leerlingen bereiden we voor op de maatschappij, zodat ze later op verantwoorde wijze hun plaats in de samenleving kunnen innemen.
  • We willen voor de kinderen een veilige school zijn, waar ze zich gerespecteerd voelen en zelf leren om de ander met respect te behandelen, zodat iedere leerling met plezier naar school gaat.
  • We zijn een school waar leerlingen van verschillende culturen en religies leren om samen te leven.
  • We bevorderen de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen.
  • In samenwerking met de ouders willen we de ontwikkeling van de kinderen optimaliseren.