Leerlingenraad

Sinds een aantal jaar hebben wij een leerlingenraad op school. Deze komt iedere maand bij elkaar om actuele zaken te bespreken. Zo hebben we het al gehad over het goede doel waaraan we dit jaar het zendingsgeld willen geven en hoe we het schoolplein verder gaan inrichten. Vorig schooljaar is er met de sponsorloop geld voor ons plein opgehaald en het is belangrijk dat leerlingen erover mee beslissen hoe we dat dan gaan besteden. Bovendien is het voor de leerlingen heel leerzaam dat zij zien hoe ingewikkeld sommige besluitvormingsprocessen zijn en hoe belangrijk het is dat je de meningen van alle verschillende groepen goed laat horen.
 
Zij halen informatie op uit andere groepen en bespreken dit samen met de directie. Leerlingen die ideeën en wensen hebben, mogen deze ook in de ideeënbox van de leerlingenraad achterlaten.