boeken

Medezeggenschapsraad (MR)

Wie en wat is de MR?

De wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De MR verga­dert ongeveer zes keer per jaar. Leden van de MR worden benoemd d.m.v. kandi­daatstelling en verkiezing en hebben drie jaar in de MR plaats.

Wat doet de MR?

Kort samengevat, volgt en begeleidt de MR kritisch en nauwkeurig het school- en bestuursbeleid. Voor dit beleid is in sommige opzichten instemming of advies van de MR ver­eist.

Huidige bezetting MR

In de MR zitten namens de ouders:
Anouska Hameetman (moeder van Eline uit groep 3)
Kai Heinsbroek-Yu (moeder van Jaxx uit groep 4)
Randa Bayoumi (moeder van Sami uit groep 2 en Yusef uit groep 3)

In de MR zitten namens de medewerkers:
mevr. Karen Kleijn
mevr. Cedy Amersfoort
mevr. Mirjam v.d. Klij

Vergaderingen

De vergaderdata voor schooljaar 2023/2024 moeten nog worden vastgesteld.