boeken

Medezeggenschapsraad (MR)

Wie en wat is de MR?

De wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De MR verga­dert ongeveer zes keer per jaar. Leden van de MR worden benoemd d.m.v. kandi­daatstelling en verkiezing en hebben drie jaar in de MR plaats.

Wat doet de MR?

Kort samengevat, volgt en begeleidt de MR kritisch en nauwkeurig het school- en bestuursbeleid. Voor dit beleid is in sommige opzichten instemming of advies van de MR ver­eist.

Huidige bezetting MR

In de MR zitten namens de ouders:
dhr. Wim Mantje tevens voorzitter (vader van Casper uit groep 5 en Florian uit groep 1) 


In de MR zitten namens de medewerkers:
mevr. Karen Kleijn
mevr. Cedy Amersfoort
mevr. Mirjam v.d. Klij

Vergaderingen

De vergaderdata voor schooljaar 2022/2023 moeten nog worden vastgesteld.

 

Contact

 

De MR heeft een eigen e-mailadres: oudersmr.bavinckdh@gmail.com.