boeken

Ouderbetrokkenheid

We vinden een goede samenwerking met de ouders belangrijk. Daarom hebben we een ouderbeleidsplan opgesteld. Hierin staat hoe we als school invulling willen geven aan de samenwerking met ouders. Bijvoorbeeld door ouders te betrekken bij het onderwijs en bij schoolactiviteiten. De oudercoördinator van de peuterschool (Bianca van Haeren) en van de Bavinckschool (Cedy Amersfoort) stemmen jaarlijks het ouderbeleidsplan op elkaar af.

Koffietijd: iedere dinsdag en vrijdag

Iedere dinsdag en vrijdag bent u van 8.30 uur tot 9.30 uur van harte welkom om een kopje koffie te drinken met andere ouders of een van de aanwezige medewerkers van school.

Spelinloop: peuters en kleuters

De ouders van peuters en kleuters kunnen tijdens de spelinloop samen met hun kind in de klas komen spelen. Tijdens de spelinloop zet de leerkracht spelletjes of knutselwerkjes klaar waar u met uw kind aan kunt werken.  

In de peuterschool vindt deze spelinloop ieder dagdeel plaats. Voor groep 1 en 2 wordt tijdens de informatie-avond verteld op welke dagen de spelinloop is.

10-minutengesprekken

In oktober en in februari/maart vinden de 10-minuten gesprekken plaats.

Oktober: KOL-gesprekken
De gesprekken in oktober zijn voor leerlingen van groep 1 t/m 7*. Dit zijn de zogenaamde Kind-Ouder-Leerkrachtgesprekken (KOL-gesprekken). Tijdens deze gesprekken gaan leerkrachten in gesprek met het kind, ondersteund door de ouders. Kinderen vertellen over school, vriendjes en zichzelf. Zij vullen voor het gesprek alleen of samen met hun ouders een formulier in. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van dit formulier. Zo’n gesprek met de kinderen werkt voor leerkrachten heel verhelderend. Kinderen voelen zich vrij om dingen te vertellen. Dat zijn soms dingen waar ze in de klas niet over praten.


* Voor groep 8 vinden in november de (voorlopige) adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs plaats.
De gesprekken voor de kinderen van groep 1 en 2 vinden plaats zonder de kinderen.

Februari: Oudergesprekken
De gesprekken in maart zijn voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Hierbij zijn de kinderen niet aanwezig. Leerkrachten gaan dan met u als ouder in gesprek over de vorderingen van uw kind. Tijdens dit gesprek kunt u ook de schriften en het rapport inzien.