header

Hoe werken wij

Kiest u voor Peuterschool Bavinck? Dan kiest u voor:

- Aandacht
- Spelend leren
- Extra ondersteuning waar nodig
- Buitenspelen in een rijke speelomgeving
- Doorgaande leerlijn van 2,5 tot 12 jaar

Spelend leren

Op de peuterschool kunnen kinderen spelend leren. Ze ontdekken de wereld met andere kinderen uit de wijk en samen groeien ze naar de basisschool toe. Aan de hand van uitdagend speelmateriaal, het juiste aanbod en persoonlijke aandacht van kundige peuterleidsters, ontwikkelt uw kind zich van peuter tot kleuter. Spelenderwijs leert uw kind vaardigheden die van pas komen op de basisschool.

Groepen

Op Peuterschool Bavinck zijn er vaste groepssamenstellingen. De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud. In vier groepen zitten peuters die 2 dagdelen komen, waaronder één ochtend en één middag en peuters die 4 dagdelen komen waaronder drie ochtenden en twee middagen. De peuters die 4 dagdelen komen hebben een indicatie van het Consultatiebureau gekregen voor extra speelleertijd. Het betreft hier over het algemeen, peuters van ouders die anderstalig zijn. De peuters die 4 dagdelen komen hebben vanuit de gemeente vanaf september 2020 recht op 16 uur speelleertijd. Vandaar dat er op Peuterschool Bavinck is gekozen voor een vijfde dagdeel en dit is de woensdagochtend groep. Deze groep is samengesteld uit peuters van de andere groepen met een indicatie voor extra speelleertijd. Omdat deze woensdagochtendgroep ook niet, uit meer dan 16 peuters mag bestaan, kan het voorkomen dat uw peuter, voor dit vijfde dagdeel, tijdelijk op een wachtlijst komt te staan, terwijl het de andere vier dagdelen al wel naar de Peuterschool komt.
 

VVE en de methode

De leidsters van de peuterschool, werken nauw samen, met de leerkrachten van de onderbouw, aan 'Voor-, en Vroegschoolse Educatie' (VVE). Dit houdt o.a dat wij voor zowel de peuters, als de kleuters de methode: 'Kleuterplein', hebben gekozen. Deze methode bestaat uit verschillende thema's waarbij de kinderen spelenderwijs leren over bijvoorbeeld seizoenen, familie en huisdieren.

Een dag op Peuterschool Bavinck

Geen dag is hetzelfde op de peuterschool en toch zijn er dingen die dagelijks terugkomen. Elke ochtend eten we het door uzelf meegeven fruit met de kinderen en we vinden het belangrijk dat de peuters buiten spelen. Verder zingen we liedjes, knutselen we en leren we met elkaar bijvoorbeeld de vormen en kleuren. Er is elke dag genoeg te beleven bij Peuterschool Bavinck.

Doorgaande lijn van peuters naar kleuters

De peuterschool is bedoeld om de overstap naar groep 1 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat, is het schoolgebouw al bekend. De lessen in groep 1 en 2 van de basisschool sluiten aan op de thema’s van de peuterschool. We werken met ‘Kleuterplein’, een speelleermethode voor peuters en kleuters. Deze methode bestaat uit thema’s die aansluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van peuters en kleuters. Elk jaar staan dezelfde thema’s op het programma, maar steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen. Leidsters van de peuterschool en leerkrachten van de basisschool werken hecht samen waardoor uw kind zich snel thuis zal voelen op de basisschool.

Contact met de ouders

We vinden het contact met de ouders heel belangrijk. Voor ouders is het in het begin vaak spannend om het kind naar de peuterschool te brengen, daar hebben we alle begrip voor. Als u uw peuter komt brengen, kunt u gerust nog even blijven om met uw kind te spelen of om met de leidsters in gesprek te raken.
We zien de peuterschool en de ouders als partner in de ontwikkeling van het kind. Samen kunnen we uw peuter het beste geven. Kom gerust naar ons toe om vragen te stellen over opvoeding of ontwikkeling van uw kind. We helpen graag.

De Bavinckschool: voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Peuterschool Bavinck hoort bij de Bavinckschool in de bomenbuurt in Den Haag.
De school biedt een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
De Bavinckschool is een school die in het midden van de bomenbuurt gevestigd is aan de Acaciastraat in een mooi, onlangs gerenoveerd, sfeervol gebouw. De school verzorgt in nauwe samenwerking met Peuterschool Bavinck het onderwijs aan kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

Tarieven

Wat een peuterschool kost, hangt af van uw gezinssituatie. Klik hier als u snel wilt uit rekenen wat u gaat betalen.

Hoe vaak mag mijn kind komen?

Kinderen mogen twee dagdelen komen, peuters met een indicatie voor extra speelleertijd van het consultatiebureau mogen vijf dagdelen komen. In het schema hieronder kunt u zien welke dagdelen Peuterschool Bavinck geopend is en wanneer uw kind kan komen. Vanaf 28 oktober 2020 zijn wij gestart met een vijfde dagdeel, dit is de woensdagochtendgroep van 08.15 uur tot 12.15 uur. Het kan voorkomen dat een peuter die in aanmerking komt voor het vijfde dagdeel, tijdelijk voor de woensdagochtendgroep, op de wachtlijst wordt geplaatst. Dit hangt af van het aantal al geplaatste peuters met een indicatie voor extra speelleertijd. Ook deze woensdagochtendgroep, mag niet meer dan 16 peuters, hebben. Hierover wordt u geïnformeerd door de medewerkers van SCOH afdeling Planning en Plaatsing.

Meer lezen? 

Alle informatie over Peuterschool Bavinck vindt u hier:
- Inspectierapport 2023