header

Groep 5

Welkom in groep 5.
Juf Sandra Plugge staat op, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de groep. Juf Minouka Bol staat op de maandag en woensdag voor de groep.

Tijdens dit leuke leerjaar krijgen de kinderen naast de standaardvakken ook Engels. Tijdens de Engelse lessen leren de kinderen aan de hand van liedjes, filmpjes en spelletjes Engelse woorden. Erg leuk en leerzaam!
De methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur heet "Zaken" en is digitaal. De geschiedenislessen beginnen bij de oertijd en eindigt zo'n 400 jaar geleden. De lessen worden begeleid met veel foto's filmpjes en voorwerpen. 
Aardrijkskunde begint met het uitlezen en maken van plattegronden. De lessen worden klassikaal op het bord besproken en daarna gaan de lln. zelfstandig aan de slag met het werkboek. Soms mogen ze deze lessen zelfstandig op het Chromebook maken. De kinderen vinden dat erg leuk.

Naast de bovengenoemde vakken, wordt er ook veel aandacht besteed aan rekenen, taal en spelling. 
Met het vak rekenen leren de kinderen dit leerjaar onder andere de tafels van 7, 8 en 9 en het gebruik van een deelteken. We rekenen met de methode Snappet op een tablet. De kinderen werken na een opwarmer en na het inoefenen van de rekenstof verder op eigen niveau.
Voor taal, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen gebruiken we verschillende methodes zodat we aan alle onderdelen veel aandacht kunnen besteden. We werken bijvoorbeeld druk aan het kunnen schrijven van leuke en goede teksten. Ook het zetten van woorden in de juiste alfabetische volgorde krijgt de aandacht.

Naast de methodetoetsen, worden de kinderen schoolbreed getoetst middels CITO-toetsen. Indien nodig, krijgen kinderen extra ondersteuning d.m.v. een handelingsplan en/of een leesplan met Bouw.

Een gezellige klas en een leerzaam jaar!