header

Groep 5

Welkom in groep 5.
Juf Saskia Kalter staat op, dinsdagen en woensdagen voor deze groep. Juf Sandra Plugge staat op de maandagen, donderdagen en vrijdagen voor de groep.

Tijdens dit leuke leerjaar krijgen de kinderen naast de standaardvakken voor het eerst ook de vakken Engels, aardrijkskunde en geschiedenis.
Tijdens de Engelse lessen leren de kinderen aan de hand van liedjes, filmpjes en spelletjes Engelse woorden. Erg leuk en leerzaam!
De geschiedenislessen beginnen bij de oertijd en eindigt zo'n 400 jaar geleden. De lessen worden begeleid met veel foto's filmpjes en voorwerpen. Ook gaan we een stadswandeling maken in februari, waarin veel van het geleerde aan bod zal komen.
Aardrijkskunde begint met het uitlezen en maken van plattegronden. We maken bijvoorbeeld een plattegrond van een luchtfoto door met overtrekpapier aan de slag te gaan.
Met het vak rekenen leren de kinderen dit leerjaar onder andere de tafels van 7, 8 en 9 en het gebruik van een deelteken. We rekenen met de methode Snappet op een tablet. De kinderen werken na een opwarmer en na het inoefenen van de rekenstof verder op eigen niveau.
Voor taal, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen gebruiken we verschillende methodes zodat we aan alle onderdelen veel aandacht kunnen besteden. We werken bijvoorbeeld druk aan het kunnen schrijven van leuke en goede teksten. Ook het zetten van woorden in de juiste alfabetische volgorde krijgt de aandacht.
Een gezellige klas en een leerzaam jaar!