header

Groep 6

Groep 6 wordt geleid door meester Frans Mieremet (di, woe, do) en juf Mirjam van der Klij (ma en vr).
Groep 6 zou niet bestaan zonder de 27 leuke en unieke kinderen die erin zitten. Met elkaar is elke dag weer anders.

Het leerjaar 2017-2018 is gestart met een uitbreiding van het vakkenaanbod.
Voor het eerst dit jaar wordt er in de groepen 5 en ook 6 Engels gegeven. De kinderen vinden dit erg leuk en blijken ook al te beschikken over heel wat Engels vocabulaire.
Dit jaar maken we nog gebruik van de oude methodes van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek. Inmiddels zijn we ons aan het oriënteren op vervangende en moderne methodes.
Naast de bovengenoemde vakken, wordt er ook veel aandacht besteed aan rekenen, taal en spelling.
Bij deze vakken wordt er in niveaus (samen)gewerkt.
Veel oefenvormen van de methodes vinden plaats op de computer. Deze worden dagelijks ingezet. Naast de methodetoetsen, worden de kinderen schoolbreed getoetst middels CITO-toetsen. Indien nodig krijgen kinderen extra ondersteuning.
Ook op het gebied van expressie is er een ruim aanbod. Er is aandacht voor dans, theater, muziek (kunstmagneet) en er wordt getekend en geknutseld. Zo kan iedereen zijn/ haar talent ontwikkelen. En talent is er zeker!!
In de loop van het jaar zal er ook een museum worden bezocht.

Bij alles wat er in de klas gedaan wordt is een goede sfeer onontbeerlijk. Hier wordt ook veel aandacht aan geschonken. Leidraad vormt de methode Leefstijl, een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling.
De kinderen krijgen dit schooljaar een boekbespreking, een spreekbeurt en ze maken een werkstuk.
Huiswerk wordt gegeven voor de zaakvakken, rekenen, begrijpend lezen en spelling. We besteden veel aandacht aan het bijhouden van de agenda en het leren plannen van het huiswerk. Een steuntje in de rug thuis, is voor veel kinderen nog wel belangrijk.

We hechten veel waarde aan het contact met u, ouders.
De deur staat dan ook altijd open voor, gewoon een gezellig praatje of om even over het welbevinden van uw kind te spreken.
We maken er met elkaar een gezellig en leerzaam jaar van.