header

Groep 6

Groep 6 wordt geleid door Grace Cheung (woe, do en vr) en Mirjam van der Klij (ma en di).
Groep 6 zou niet bestaan zonder de 23 leuke en unieke kinderen die erin zitten. Met elkaar is elke dag weer anders.

In groep 6 wordt veel aandacht besteed aan rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.
Bij deze vakken wordt er in niveaus (samen)gewerkt.
Veel oefenvormen van de methodes vinden plaats op het chromebook of de Snappettablet. Deze worden dagelijks ingezet. Naast de methodetoetsen, worden de kinderen schoolbreed getoetst middels CITO-toetsen. Indien nodig krijgen kinderen extra ondersteuning of extra uitdaging.
Naast deze vakken gaan wij ook aan de slag met het vak wereldoriëntatie, hieronder vallen geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. Ook Engels staat wekelijks op het programma. 
Op het gebied van expressie is er een ruim aanbod. Er is aandacht voor muziek, dans en er wordt getekend en geknutseld. Zo kan iedereen zijn/ haar talent ontwikkelen. En talent is er zeker!!
In de loop van het jaar werken we aan het thema van de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst en er zal ook een museum of theater worden bezocht.

Bij alles wat er in de klas gedaan wordt is een goede sfeer onontbeerlijk. Hier wordt ook veel aandacht aan geschonken. Leidraad vormt de methode Kwink, een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling.
De kinderen houden dit schooljaar een boekbespreking, een spreekbeurt en ze maken een werkstuk.
Huiswerk wordt gegeven voor de zaakvakken, rekenen, begrijpend lezen en spelling. We besteden veel aandacht aan het bijhouden van de agenda en het leren plannen van het huiswerk. Een steuntje in de rug thuis, is voor veel kinderen nog wel belangrijk.

We hechten veel waarde aan het contact met u, ouders.
Dit kan via Social Schools maar ook op school.
De deur staat dan ook altijd open voor gewoon een gezellig praatje of om even over het welbevinden van uw kind te spreken.
We maken er met elkaar een gezellig en leerzaam jaar van!

Tot ziens in groep 6!
Grace en Mirjam