header

Groep 7

Groep 7
Welkom bij groep 7 van juf Minouka Bol (ma, di, don en vrij) en juf Schuurman (wo).

Groep 7 is een pittig jaar. Vooral de zelfstandigheid krijgt veel aandacht. Wanneer moet ik met mijn huiswerk beginnen? Hoelang van tevoren ga ik starten met het leren van toetsen? Wanneer vraag ik hulp bij mijn huiswerk? Dit moeten de kinderen aan het einde van dit schooljaar onder de knie hebben.
Nieuw in groep 7 is de methode Blits. Dit is een methode voor begrijpend lezen van informatieve teksten en andere studievaardigheden. Het is dus een combinatie van verschillende vakken bij elkaar. De kinderen vinden dit leuk maar ook best moeilijk.

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Deze methode heet "Zaken" en is digitaal. De lessen worden klassikaal op het bord besproken en daarna gaan de lln. zelfstandig aan de slag met het werkboek.
Naast de bovengenoemde vakken, wordt er ook veel aandacht besteed aan rekenen, taal en spelling.
Vooral redactiesommen en werkwoordspelling krijgen extra aandacht.
Naast de methodetoetsen, worden de kinderen schoolbreed getoetst middels CITO-toetsen. Indien nodig, krijgen kinderen extra ondersteuning d.m.v. een handelingsplan en/of leesplan.
De kinderen krijgen dit schooljaar een boekbespreking, een spreekbeurt en ze maken een werkstuk.

Huiswerk wordt gegeven voor de zaakvakken, rekenen (redactiesommen), begrijpend lezen, taal en werkwoordspelling. We besteden veel aandacht aan het bijhouden van de agenda en het leren plannen van het huiswerk. Hulp hierbij op school en thuis, is voor veel kinderen nog wel belangrijk.
Ook gaan we dit schooljaar naar het museum "Museon" en krijgen de kinderen bij verkeer een “dode-hoek-les” van een vrachtwagenchauffeur. De kinderen mogen zelf in de vrachtwagen zitten om te ervaren wat een chauffeur wel/niet kan zien in en om de vrachtwagen.
Aan het einde van het schooljaar wordt een pre-advies voor het voortgezet onderwijs gegeven, gebaseerd op de Cito-lijn van de afgelopen jaren.

Het wordt vast weer een super leuk en leerzaam schooljaar!