header

Groep 7


Welkom bij groep 7 van juf Samantha Groenewege (ma t/m do) en juf Minouka Bol (vrijdag).

Groep 7 is een pittig jaar. Vooral de zelfstandigheid krijgt veel aandacht. Wanneer moet ik met mijn huiswerk beginnen? Hoelang van tevoren ga ik starten met het leren van toetsen? Wanneer vraag ik hulp bij mijn huiswerk? Dit moeten de kinderen aan het einde van dit schooljaar onder de knie hebben.
Nieuw in groep 7 is de methode Blits. Dit is een methode voor begrijpend lezen van informatieve teksten en andere studievaardigheden. Het is dus een combinatie van verschillende vakken bij elkaar. De kinderen vinden dit leuk maar ook best moeilijk.

De methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur heet "Zaken" en wordt met behulp van filmpjes en tekst uitgelegd. De lessen worden klassikaal op het bord besproken en daarna gaan de lln. zelfstandig aan de slag met het werkboek.
Voor begrijpend lezen gebruiken wij de Nieuwsbegrip methode en verschillende andere teksten. Daar maken we vragen die horen bij een tekst, deze tekst is elke week anders en heeft met de actualiteiten te maken van afgelopen week. Ook bespreken we poezie, brieven en recepten en andere tekstsoorten.
Naast de bovengenoemde vakken, wordt er ook veel aandacht besteed aan rekenen, taal en spelling.
Vooral redactiesommen en werkwoordspelling krijgen extra aandacht.
Naast de methodetoetsen, worden de kinderen schoolbreed getoetst middels CITO-toetsen. Indien nodig, krijgen kinderen extra ondersteuning d.m.v. een handelingsplan en/of leesplan.
De kinderen krijgen dit schooljaar een boekbespreking, een spreekbeurt en ze maken een werkstuk.

Huiswerk wordt gegeven voor de zaakvakken, rekenen (redactiesommen), begrijpend lezen, taal en werkwoordspelling. Ook voor Engels krijgen de leerlingen regelmatig leerbladen mee naar huis. We besteden veel aandacht aan het bijhouden van de agenda en het leren plannen van het huiswerk. Hulp hierbij op school en thuis, is voor veel kinderen nog wel belangrijk.
Culturele en/of actieve uitjes zullen we dit jaar moeten afwachten ivm de COVID-regels. Maar we gaan sowieso wel leuke activiteiten met elkaar bedenken en uitvoeren. 
Aan het einde van het schooljaar wordt een pre-advies voor het voortgezet onderwijs gegeven, gebaseerd op de Cito-lijn van de afgelopen jaren.

Het wordt vast weer een super leuk en leerzaam schooljaar!