header

Groep 7


Welkom bij groep 7 van juf Minouka Bol (maandag en woensdag) en juf Sandra Plugge (dinsdag, donderdag en vrijdag).

Groep 7 is een pittig jaar. Vooral de zelfstandigheid krijgt veel aandacht. Wanneer moet ik met mijn huiswerk beginnen? Hoelang van tevoren ga ik starten met het leren van toetsen? Wanneer vraag ik hulp bij mijn huiswerk? Dit moeten de kinderen aan het einde van dit schooljaar onder de knie hebben.

Nieuw in groep 7 is de methode Blits. Dit is een methode voor begrijpend lezen van informatieve teksten en andere studievaardigheden. Het is dus een combinatie van verschillende vakken bij elkaar. De kinderen vinden dit leuk maar ook best moeilijk.

De methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek heet "Zaken" en wordt met behulp van filmpjes en tekst uitgelegd. De lessen worden klassikaal op het bord besproken en daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met het werkboek.

Voor begrijpend lezen gebruiken wij de Nieuwsbegrip methode en verschillende andere teksten. Daar maken we vragen die horen bij een tekst, deze tekst is elke week anders en heeft met de actualiteiten te maken van afgelopen week. Ook bespreken we poëzie, brieven, recepten en nog meer tekstsoorten.

Naast de bovengenoemde vakken, wordt er ook veel aandacht besteed aan rekenen, taal en spelling. De lessen worden zowel digitaal als op papier of in het werkboek gemaakt.
Vooral redactiesommen en werkwoordspelling krijgen extra aandacht dit jaar.

Naast de methodetoetsen, worden de kinderen schoolbreed getoetst middels CITO-toetsen. Indien nodig, krijgen kinderen extra ondersteuning d.m.v. extra huiswerk, een handelingsplan en/of leesplan.

Ook gaan de kinderen dit schooljaar een boekbespreking (m.b.v. een boekendoos) - en een spreekbeurt houden én maken ze aan het eind van het jaar een werkstuk.

Huiswerk wordt gegeven voor de zaakvakken, rekenen (redactiesommen), begrijpend lezen, taal en werkwoordspelling. Ook voor Engels krijgen de leerlingen regelmatig leerbladen mee naar huis. We besteden veel aandacht aan het bijhouden van de agenda en het leren plannen van het huiswerk. Hulp hierbij op school en thuis, is voor veel kinderen nog wel belangrijk.
 
Aan het einde van het schooljaar wordt een pre-advies voor het voortgezet onderwijs gegeven, gebaseerd op de Cito-lijn van de afgelopen jaren.

Dit jaar gaan we ook weer leuke (culturele) uitjes maken, staan er een aantal gastlessen op het programma van o.a. Bureau Halt, hebben we op vrijdag muziekles en doen we mee met "De Haagse Shuffle". Kortom, naast het harde werken hebben we ook tijd voor andere leerzame dingen.

Het wordt vast weer een super leuk en leerzaam schooljaar!