header

Groep 8 

Welkom bij groep 8 van juf Anita Oomes (maandag en vrijdag) en juf Ingrid Annaars (dinsdag, woensdag, donderdag).

Groep 8 is een bijzonder jaar, het laatste jaar op de Bavinckschool. We leren nog veel nieuwe dingen, bijvoorbeeld de topografie van de hele wereld, vermenigvuldigen en delen van breuken, het meewerkend voorwerp, het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord en ga zo maar door. 

Dagelijks wordt er veel aandacht besteed aan de vakken rekenen, taal en spelling. Vooral redactiesommen en werkwoordspelling krijgen extra aandacht.
Naast de bovengenoemde vakken, wordt er ook wekelijks aandacht besteed aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek, verkeer, Engels, begrijpend lezen en studievaardigheden.
Een aantal oefenvormen van de methodes vindt plaats op de computer. Deze worden dagelijks ingezet. Naast de methodetoetsen, worden de kinderen schoolbreed getoetst middels CITO-toetsen. Indien nodig krijgen kinderen extra ondersteuning d.m.v. een handelingsplan en/of leesplan.
De kinderen houden dit schooljaar een spreekbeurt die als onderwerp muziek heeft en ze maken een werkstuk over zichzelf. Daarnaast moeten de kinderen thuis 3 boeken lezen waarbij zij een verwerkingsopdracht maken die ingeleverd moet worden op school.

Huiswerk wordt gegeven voor de zaakvakken, rekenen (redactiesommen), begrijpend lezen, taal en werkwoordspelling. We besteden veel aandacht aan het bijhouden van de agenda en het leren plannen van het huiswerk. Een steuntje in de rug thuis is voor veel kinderen nog wel belangrijk. Natuurlijk houden we ons ook bezig met andere zaken. We bereiden ons voor op de grote sprong naar het voortgezet onderwijs. In juni gaan we op kamp en we storten ons op de musical!

Kortom, een jaar om nooit te vergeten!


Onder het kopje school, boven aan deze pagina vindt u het tabblad voortgezet onderwijs. Hierin vindt u informatie over de procedure van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Op deze pagina vindt u tevens een verwijzing naar BOVO Haaglanden waarin u alle belangrijke data kan vinden.

Periode van eerste schooldag tot aan de kerstvakantie

Voor in uw agenda:

9 september     informatieavond 19.45 - 21.15 uur. Tijdens deze avond krijgt u informatie over het komende schooljaar en over de doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat u aanwezig kunt zijn!
16 september   school dicht i.v.m. studiedag
17 september   school dicht i.v.m. Prinsjesdag
 ? september    drempelonderzoek
25 september   start kinderpostzegels

2 oktober         inleveren kinderpostzegels
10 oktober       schoolfotograaf
18 oktober       school dicht i.v.m. studiedag
28 oktober       start spaarregeling kamp

? november     brieven mee voorlopig advies
? november     bezoek aan Populier lyceum
? november     bezoek aan Segbroek College locatie Goudsbloemlaan
? november     bezoek aan Populier mavo
11/12/13 november        Voorlopige adviesgesprekken met ouders en kind
      
? november     bezoek aan Hofstad lyceum OV chipkaart mee!!
19 november   school dicht i.v.m. studiedag
? november     bezoek aan Maris college Houtrust

december        bibliotheekbezoek
5 december     sinterklaasviering; de school gaat om 12 uur uit
6 december     inloop tot 9.00 uur
10 december   optreden groep 8 kerstmusical Koninklijke schouwburg (alleen voor kinderen die hieraan deelnemen)
18 december   kerstviering
 

Periode na de kerstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie

Voor in uw agenda:

maand januari      CITO M8-toetsen
                               
6 januari t/m       open dagen op de middelbare scholen
      7 februari  
?  januari            definitief advies voortgezet onderwijs
31 januari            school dicht i.v.m. studiedag

? februari           Onderwijskundig Rapport mee naar huis
? februari           aanmeldformulieren en voorkeurslijst mee
1 februari t/m 14 februari    aanmeldingsperiode
13 februari         ouderavond
17 februari         ouderavond
19/20/ 21 februari     inleveren 'ik' wekstuk
21 februari         rapporten mee

 

Periode na de voorjaarsvakantie tot aan de meivakantie

Voor in uw agenda:

? maart   informatiebrief over betaling kamp
30 maart t/m 3 april   tweede aanmeldperiode
8 april     toelatingsbesluit zichtbaar tweede periode vanaf 15.00 uur

? Centrale eindtoets
? Centrale eindtoets
? Centrale eindtoets

25 maart   bericht met toelatingsbesluit over plaatsing middelbare school tussen 15.00 en 17.00 uur.

2 april       school dicht i.v.m. studiedag
9 april       paasviering
17 april     koningsspelen

 

Periode na de meivakantie tot de zomervakantie.

? Meteen na de meivakantie starten de muziekbeurten.
De uitslag van de citotoets komt binnen.

Voor in de agenda:

20 mei  school dicht i.v.m. studiedag

2 t/m 6 juni kamp (info volgt)
? juni     sport olympiade
25 juni   school dicht i.v.m. studiedag

7 juli     musicaluitvoering voor opa's en oma's, 13.15 uur
8 juli     afscheidsavond