header

Groep 8 

Welkom bij groep 8 van juf Ingrid Annaars (maandag, woensdag, donderdag) en juf Mandy Keus (dinsdag en vrijdag).

Groep 8 is een bijzonder jaar, het laatste jaar op de Bavinckschool. We leren nog veel nieuwe dingen, bijvoorbeeld de topografie van de hele wereld, vermenigvuldigen en delen van breuken, het meewerkend voorwerp, het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord en ga zo maar door. 

Dagelijks wordt er veel aandacht besteed aan de vakken rekenen, taal en spelling. Vooral redactiesommen en werkwoordspelling krijgen extra aandacht.
Naast de bovengenoemde vakken, wordt er ook wekelijks aandacht besteed aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek, verkeer, Engels, begrijpend lezen en studievaardigheden.
Een aantal oefenvormen van de methodes vindt plaats op een chromebook. Deze worden dagelijks ingezet. Naast de methodetoetsen, worden de kinderen schoolbreed getoetst middels CITO-toetsen. Indien nodig krijgen kinderen extra ondersteuning d.m.v. een handelingsplan en/of leesplan.
De kinderen houden dit schooljaar een spreekbeurt die als onderwerp muziek heeft en ze maken een werkstuk over zichzelf. Daarnaast moeten de kinderen thuis 3 boeken lezen waarbij zij een verwerkingsopdracht maken die ingeleverd moet worden op school.

Huiswerk wordt gegeven voor de zaakvakken, rekenen (redactiesommen), begrijpend lezen, taal en (werkwoord)spelling en Engels. We besteden veel aandacht aan het bijhouden van de agenda en het leren plannen van het huiswerk. Een steuntje in de rug thuis is voor veel kinderen nog wel belangrijk. Natuurlijk houden we ons ook bezig met andere zaken. We bereiden ons voor op de grote sprong naar het voortgezet onderwijs. In februari gaan we op kamp en tegen het einde van het schooljaar storten we ons op de musical!

Kortom, een jaar om nooit te vergeten!


Onder het kopje school, boven aan deze pagina vindt u het tabblad voortgezet onderwijs. Hierin vindt u informatie over de procedure van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Op deze pagina vindt u tevens een verwijzing naar BOVO Haaglanden waarin u alle belangrijke data kan vinden.

Van groep 8 naar de brugklas


In groep 8 wordt het niveau van voortgezet onderwijs bepaald en krijgen de kinderen hun definitieve advies. Het advies wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren:
De (cito)resultaten van groep 6 en 7
Alle resultaten van de eerste periode in groep 8 (wij nemen in september de drempeltoets af)
De sociaal-emotionele ontwikkeling
De motivatie
De huiswerkhouding
Het gedrag en (indien relevant) de thuissituatie​

In januari is het advies definitief. Indien de eindcitotoets (afgenomen in april) een afwijkende uitslag geeft dan het niveau dat de school heeft bepaald, zijn er twee mogelijkheden:
1) De uitslag van de citotoets is lager dan het basisschooladvies? >> Het advies blijft ongewijzigd
2) De uitslag van de citotoets is hoger dan het basisschooladvies? >>De school zal zich opnieuw buigen over het gegeven advies en kan in sommige gevallen het advies naar boven bijstellen.