header

Groep 8 

Welkom bij groep 8 van juf Anita Oomes (maandag en vrijdag) en juf Ingrid Annaars (dinsdag, woensdag, donderdag).

Groep 8 is een bijzonder jaar, het laatste jaar op de Bavinckschool. We leren nog veel nieuwe dingen, bijvoorbeeld de topografie van de hele wereld, vermenigvuldigen en delen van breuken, het meewerkend voorwerp, het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord en ga zo maar door. 

Dagelijks wordt er veel aandacht besteed aan de vakken rekenen, taal en spelling. Vooral redactiesommen en werkwoordspelling krijgen extra aandacht.
Naast de bovengenoemde vakken, wordt er ook wekelijks aandacht besteed aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek, verkeer, Engels, begrijpend lezen en studievaardigheden.
Een aantal oefenvormen van de methodes vinden plaats op de computer. Deze worden dagelijks ingezet. Naast de methodetoetsen, worden de kinderen schoolbreed getoetst middels CITO-toetsen. Indien nodig, krijgen kinderen extra ondersteuning d.m.v. een handelingsplan en/of leesplan.
De kinderen houden dit schooljaar een spreekbeurt die als onderwerp muziek heeft en ze maken een werkstuk over zichzelf. Daarnaast moeten de kinderen thuis 3 boeken lezen waarbij zij een verwerkingsopdracht maken die ingeleverd moet worden op school.

Huiswerk wordt gegeven voor de zaakvakken, rekenen (redactiesommen), begrijpend lezen, taal en werkwoordspelling. We besteden veel aandacht aan het bijhouden van de agenda en het leren plannen van het huiswerk. Een steuntje in de rug thuis is voor veel kinderen nog wel belangrijk. Natuurlijk houden we ons ook bezig met andere zaken. We bereiden ons voor op de grote sprong naar het voortgezet onderwijs. We gaan eind mei op kamp en we storten ons op de musical!

Kortom, een jaar om nooit te vergeten!


Onder het kopje school, boven aan deze pagina vindt u het tabblad voortgezet onderwijs. Hierin vindt u informatie over de procedure van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Op deze pagina vindt u tevens een verwijzing naar BOVO Haaglanden waarin u alle belangrijke data kan vinden.

Periode van nu tot aan de kerstvakantie

Voor in uw agenda:

11 september   gastlessen Plastic Circle Feest aan Zee
14 september   oudertevredenheidsonderzoek
                        bibliotheekbezoek
17 september   school dicht i.v.m. studiedag
18 september   school dicht i.v.m. Prinsjesdag
19 september   drempelonderzoek
24 september   informatieavond over de doorstroming naar het voortgezet onderwijs
26 september   start kinderpostzegels
28 september   bezoek aan tweede kamer en Madurodam (OV kaart meenemen!)

2/3 oktober      schoolfotograaf
3 oktober         start kinderboekenweek
11 oktober       afsluiting Kinderboekenweek
19 oktober       school dicht i.v.m. studiedag
29 oktober       start spaarregeling kamp

2 november     brieven mee voorlopig advies
6 november     bezoek aan Populier lyceum
8 november     bezoek aan Segbroek College locatie Goudsbloemlaan
12 november   bezoek aan Populier mavo
12/13/14          Voorlopige adviesgesprekken met ouders en kind
   november
20 november   bezoek aan Hofstad lyceum OV chipkaart mee!!
27 november   school dicht i.v.m. studiedag
29 november   bezoek aan Maris college Houtrust

4 december     bibliotheekbezoek
5 december     sinterklaasviering; de school gaat om 12 uur uit
19 december   kerstviering
 

Periode na de kerstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie

Voor in uw agenda:

maand januari      CITO M8-toetsen
                               
7 januari t/m        open dagen op de middelbare scholen
      8 februari  

24 januari          school dicht i.v.m. studiedag

1 februari           Onderwijskundig Rapport mee naar huis
8 februari           aanmeldformulieren en voorkeurslijst mee
9 februari t/m
     22 februari    aanmeldingsperiode
14 februari         ouderavond
18 februari         ouderavond
18/19 20             inleveren 'ik' wekstuk
    februari
21 februari         rapporten mee
22 februari         school dicht i.v.m. studiedag
 

Periode na de voorjaarsvakantie tot aan de meivakantie

Voor in uw agenda:

4 maart     start muziekbeurten
22 maart   informatiebrief over betaling kamp
25 maart   school dicht i.v.m. studiedag
26 maart   museon (fiets mee)

16 april     Centrale eindtoets
17 april     Centrale eindtoets
18 april     Centrale eindtoets
 

Periode na de meivakantie tot de zomervakantie.

Meteen na de meivakantie starten de muziekbeurten.
De uitslag van de citotoets komt binnen.

Voor in de agenda:

27 t/m 29 mei kamp (info volgt)

7 juni school dicht i.v.m. studiedag
20 juni sport olympiade

3 juli school gesloten i.v.m. studiedag
9 juli musicaluitvoering voor opa's en oma's, 13.15 uur
10 juli afscheidsavond