header

GROEP 2 - ROOD


Welkom in groep 2, wij zijn Rachelle en Christa, de juffen van groep rood.

Bij de kleuters gaan we heel veel spelen, binnen en ook buiten. In groep 2 wordt met de methode piramide gewerkt. Elke 3 à 4 weken werken we n.a.v. een bepaald thema. In de klas zijn dan speciale hoeken die bij het thema horen en waar de kinderen kunnen spelen. Bij elk thema ontvangt u een themabrief, met het programma en tips voor thuis. Bij elk thema bieden wij 1 of 2 letters aan. Ook de andere activiteiten in de grote kring (hele groep) en kleine kring (klein groepje) zijn binnen het thema. Soms sluiten we een thema met een gezamenlijke activiteit af. 

De vorderingen van de kinderen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem KIJK!

Na de herfstvakantie wordt er, minimaal 1x per thema, gewerkt met een werkkaart om het zelfstandig werken te stimuleren en de kinderen voor te bereiden op groep 3. Op deze werkkaart staan allerlei ontwikkelingsspelletjes die de kinderen kunnen doen en waarmee ze stickers kunnen verdienen. 

Kortom, een leuk en leerzaam jaar!

Groetjes,

De juffen.

Ons Thema

Ons thema op dit moment is Eten en drinken, dit loopt van maandag 31 augustus tot met vrijdag 17 september.

Hieronder vindt u de themabrief, hierin staat informatie over wat wij doen op school, wat u thuis kunt doen en wat de begrippen zijn die aan bod komen. Ook staan hierin speciale data vermeld en het prentenboek wat dit thema centraal staat.